Góbéságok

Rovatunk támogatója: Pista bá', góbéságok, székelység, székely viccek

Heti két alkalommal velünk nevethet a csak székelyekre jellemező csavaros észjárást és furfangot szemléltető anekdotákon és vicces históriákon. Rovatunk hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön frissül.

Viccmester: Z Nagy István
Képszerkesztő: Szász Zsolt, Kerekes Gyula

Ül az öreg székely feleségével, vasárnap délután a kapu előtt. Kérdezi az asszonytól:
– Hallod-e, Berta, szeretté' vóna-e férfi lenni életedben, legalább egy napra?
– ... ►►►

★★★

A hatvanas években a székely egy marék aprópénzt zörget a kezében a piacon és kiabál:
– Megveszem Ceaușescut kilóra!
Jönnek a szekusok, karon fogják az öreget s elindulnak a milíciára. A felesége ijedtem fut utánuk:
– Mit akarnak tőle, ... ►►►

★★★

Elromlik az autó a székely faluban, a sofőr tanácstalanul álldogál az út szélén. Jön Marcsa néni a miséről, kérdi a sofőr tőle nagy örömmel:
– De jó, hogy jön, tessék mondani ... ►►►

★★★

Pista bá’-nak lekoppan a szeme mise közben. A pap észreveszi és odasúgja a ministránsnak:
– Menj, ... ►►►

★★★

Megbüntetik a csángót a rendőrök. Amikor a jegyzőkönyvet aláírja, azt mondja nekik:
– Ha mán ilyen jól megbarátkoztunk, tudják-e mi a különbség a baj, s a szerencsétlenség között?
– ... ►►►

★★★

Pista bá' kérdezi a buszsofőrt:
– Tessék mondani, hova megyen ez a busz?
– ... ►►►

★★★

Bukarestből egy magas rangú elvtárs érkezik a székely tanyára. A pártitkár mise után összehívja az embereket gyűlésbe, ahol a szocializmus vívmányairól esik szó. Pista bá' jelentkezik, szót adnak neki:
– Azt szeretném tudni, hogy a kommunizmust ki találta fel, a ... ►►►

★★★

Pista bá' részegen nekimegy egy asszonynak, aki egy hatalmas pofot kever le neki. Elcsodálkozik Pista bá':
– Mi ... ►►►

★★★

Felbosszantják a székely falu lelkészét, aki a következő vasárnap kifakad az istentiszteleten:
– Kedves hívek, ennek a falunak fele ... ►►►

★★★

Megharagszik Pista bá'-ra az asszon, egy hétig nem lehet a hangját hallani. Egyik nap Pista bá' keresgél, kihúz minden fiókot, sorra nézi a szekrényeket. Az asszon megunja s megkérdezi tőle:
– Hallja-e? ... ►►►

★★★

Nagy záporeső volt Zsigmondtelepen. A Küküllő megduzzadt s mindent vitt, ami az útjába akadt. Pista bá' Zetelakán látja, hogy a víz visz egy keresztet. Odakap fél kézzel, de nem érhette el, s hogy valamit mégis segítsen, utánakiált:
– ... ►►►

★★★

Pista bá' keresgél a konyhaszekrény fiókjában. Kérdi tőle az asszon:
– Mit keresel Pista?
– Semmit.
– A' ... ►►►

★★★

Aszfaltoznak, foldozgatnak Szentmárton s Recsenyéd között. Jön az igazgató s kérdi Pista bá'-tól:
– Ezen a szakaszon hányan dolgoznak?
– A mesterrel együtt ... ►►►

★★★

Utazik Pista bá' a buszon. Gidres-gödrös az út, a sofőr rángatja a kormányt jobbra-balra. Egyszer csak elékiált Pista bá':
– Sofőr úr, ... ►►►

★★★

Kérdi Pista bá' a szomszédját:
– Miétt házasodtál meg János?
– Mett nem ... ►►►

★★★

Pista bá' s Pistike eregélnek hazafelé egy szekér fával. Az erdő szélin eléjük áll az erdész s kérdi:
– Hova viszik a fát, hajják-é?
– Visszük haza a nyulaknak!
– A ... ►►►

★★★

Fészével vágja Pista bá' a fát. Jő a komája, s kérdi:
– Te, Pista há' hova lett az új druzsbád, há' mé nem ... ►►►

★★★

Mondja a székely leány az anyjának:
– Anyám, én hezzamennék Pista bá'-hoz:
– Hallgass, Mári 'sze apád lehetne!
– A mai világban ... ►►►

★★★

Pista bá' reggel bé akar menni a komájához, de nem tud, mert egy nagy kutya nekiront a kapunak. Meghőköl Pista bá', mert a múltkor még ilyen nem vót. A tornácon szivarazik s nézi a cirkuszt Mózsi bá' s a fia. Kiszól Mózsi bá':
– Jere bé, ... ►►►

★★★

Lakodalom van a székely faluban, a mulatságban igencsak hamisan énekel az öreg székely. Mondják neki a vendégek:
– Eisze inkább táncoljon, János bácsi!
– Mé' ... ►►►

★★★

Panaszkodik a székely gyermek pajtásának:
– Ganyé ez az élet! Tegnap édesapám úgy ... ►►►

★★★

Pesti riporter felhívja Bodzaforduló polgármesterét:
– Polgármester úr, már második hete mínusz 20 fok alatti a hőmérséklet, ma reggel pedig mínusz 29 fokot mért a Meteorológiai Intézet.
– Hideg van, itt ilyen a tél. Villany van, víz van, fával segítjük a szegényeket.
– Milyen rendkívüli intézkedéseket terveznek a nagy hidegre tekintettel?
– ... ►►►

★★★

Pista bá' és a fia vágják a fát. Kifordul egy második világháborús gránát a fa töve mellől, az öreg odasóz egyet a fejsze fokával. A gránát felrobban, a gyermek elájul, az öreg szája felreped a füléig. Magához tér a gyermek, kóvályog, zúg a füle. Ránéz az apjára:
– Maga ... ►►►

★★★

Pista bá' kopogást hall, ajtót nyit, künn áll az anyósa. Rákiabál:
– Mit ... ►►►

★★★

A rabló szembeáll Pista bá'-val:
– Pénzt vagy életet!
– Há'... ►►►

★★★

Két mozdonyvezető beszélget. Mondja a német:
– Nálunk olyan gyorsan mennek a vonatok, hogy pofon akartam vágni az egyik állomásfőnököt, s a következő kapta.
Azt mondja Pista bá':
– Itt ... ►►►

***

Pista bá' farag az udvaron. Megáll egy limuzin a kapu előtt, kiszáll egy öltönyös ember és azt mondja:
– Apám, én vagyok a fiad, elküldtél 15 éve a városba szivarért. Azóta ... ►►►

***

Pista bá' s Mózsi bá' fát visznek Udvarhelyre, a gimnáziumhoz. Egy tanárember veszi át a fát, kérdi tőle Mózsi bá':
– Maga milyen tanár?
– Algebra.
Elindulnak hazafelé ... ►►►

***

Nagyon beteg Pista bá'. Hazajön idegenbe elszármazott leánya, odamegy a betegágyhoz és kérdezi feldúltan:
– Maga erősen beteg, édesapám, szóltak-e az orvosnak ... ►►►

***

Pista bácsi bétotyog a rendelőbe. Kérdi tőle az orvos:
– Mi a panasza, Pista bácsi?
– Nem tudok ... ►►►

***

Mózsi bá' mondja Pista bá'-nak a kocsmában:
– Disznyót akartam vágni karácsonyra ... ►►►

***

Pista bá', s Mózsi bá' tántorognak hazafelé, s meglátják a lovakat. Mondja Pista bá':
– Ej, de irigy vagyok a lovakra, komám!
– Há' mé' te?
– Me' ... ►►►

***

Mózsi bá' s Pista bá' állnak a Barátok temploma előtt Udvarhelyen. Kérdi Mózsi bá':
– Tudod-e, komám, mé' van ennek a toronynak mind a két tornyán óra?
– Mé'?
– Azé', ... ►►►

***

Pista bá' felemeli fejét a kocsmaasztalról:
– Ha ... ►►►

***

– Komám, kell-e egy fél disznyó?
– Nem.
– Há' mé' nem?
– Me' ... ►►►

***

Pista bá' anyósa jajgat halálos ágyán:
– Jaj, meghalok, jaj, végem van, meghalok!
Felnéz a plafonra:
– A ... ►►►

***

Temetik a székely feleségét, vigasztalja a komája:
- Osztán egy másik asszon után ke' nezni komám...
- Én ... ►►►

***

Gyermek születik a székely családba. Telik az idő, szépen cseperedik, megtanul járni, mosolyog, játszik, de nem szólal meg. Betölti a hat évet, a szülők aggódnak, orvoshoz viszik, az mindent rendben talál. A némaság oka számára is titok. A szülők nem tehetnek mást, belenyugodnak. A gyermek 11. születésnapja körül ebédelni ül össze a család, húsleves az első fogás. Egyszer csak megszólal a gyermek:
- ... ►►►

***

A székely legény fogad a komájával, hogy harminc szilvásgombócot eszik meg együltében. Kiteszik egy nagy fazékban a gombócokat, a legény nekiáll. Falja, nyeli egymás után, de a huszonötödik után már egyre nehezebben csúszik. Kettőt még lekínoz keservesen, de három ott marad a fazék alján. Elkeseredetten nézi:
- ... ►►►

***

Brassóban a rendszerváltás után le akarják dönteni a Sztálin szobrot, de akárhogy lógatják a daruval, nem akar ledőlni. A székely egy darabig nézi, aztán egyszer csak felszól:
- ... ►►►

***

Kérdi a fülorvos Pista bá'-tól:
– Milyen a ... ►►►

***

Pista bá' tölti a korsóját a homoródi borvízkútnál, megáll egy pesti busz. Kérdezik a turisták:
- Mióta hordja a vizet innen bácsi?
- Mióta az eszemet tudom.
- Mire jó a borvíz?
- ... ►►►

***

Kimegy az újságíró Pista bá'-hoz, hogy riportot készítsen az esztenáról:
- Meséljen valami izgalmas történetet.
Az öreg megszívja a pipáját:
- Há', vót ecce egy kecske.
- Igen, aztán?
- Há' eveszött.
- Aztán?
... ►►►

***

A gyermek igazgatja a zsindelyt a tetőn. Megcsúszik, s kiabál lefelé:
- Édesapáááááám! Esek! Fogjon meg!
- S ... ►►►

***

Kérdi a turista Pista bá'-tól:
- Miért ilyen soványak a tehenek ezen a jó legelőn?
- Hát fiam, komoly oka van annak!
- Mi az?
- Mióta ... ►►►

***

Rakja Pista bá' a szénát, a fia fenn a szekéren. Már a vége felé járnak, mikor megkérdi a gyermek:
- Tűrünk még, édösapám?
Az öreg hallgatva rakja tovább a szekeret. Megin' kérdi a gyermek:
- Édösapám, tűrünk-e?
- ... ►►►

***

Énekeli a lakodalomban Pista bá':
- Kossuth Lajooos azt izenteeee, elfogyott a regimentjeeee...
Megérkezik a milicista, karon csípi az öreget:
- Jöjjön velem!
- Métt mennék?
- ... ►►►

***

Mondja a székely gyermek a nagyapjának:
– Papó, tudta-e hogy minden egyes székelyre tíz román jut?
– ... ►►►

***

Pista bá' kimegy Pestre és látja, hogy egy sötét bőrű ember rázza a perzsaszőnyeget a második emelet teraszán. Odaszól:
– Na, ... ►►►

***

Pista hazalődörög a kocsmából, eléveszi a kulcsot, s akarja nyitani a kaput, de sehogy sem sikerül. A felesége kikönyököl a tornácba:
– Mibe' segíthetek, Pista, hajítsam-é le a kapukulcsot?
– ... ►►►

***

A 80 éves Pista bá' sok éves özvegység után újranősül, elvesz egy 20 esztendős leányt. A nászéjszakán kérdezi az asszonytól:
– Anyád nem mondott semmit?
– Nem.
– No, ... ►►►

***

A miniszterelnök beszédet tart Nyerges-tetőn:
– Jövőre jobban fogunk élni, mint most!
Odaszól Pista bá':
– ... ►►►

***

Pista bá'-nak beteg a tehene, elmegy az állatorvoshoz. Az felír egy orvosságot, az öreg elmegy a patikába és kiveszi, majd hazamegy. Azt mondja az asszonnak:
- Gyere ... ►►►

***

Pistát behívják katonának, bevonulása előtti hajnalban hazakíséri Márit a bálból. Összeölelkeznek, s azt mondja Pista:
- Hosszú üdőre elmegyek, szeretném, ha mondanál nekem valami biztatót, Mári.
- Nincs ... ►►►

***

Hittanórán az atya felszólította Pistikét:
– Miért harapott bele Ádám az almába?
– Me' ... ►►►

***

Mondja Pista bá' a fiának:
– Ne állj fejre, fiam, me' fejedbe megy a vér.
– S ha lábon állok, abba mé' nem gyűl össze a vér, édesapám!
– Me' ... ►►►

***

Kérdi az orvos Pista bá'-tól:
– Pista bácsi, maga mit szokott csinálni, ha nem tud elaludni?
– Én-e? Elszámolok háromig.
– Tényleg? ... ►►►

***

Mondja Pista bá'-nak az asszony:
- Maga mé' nem mondja soha, hogy szeret?
- ... ►►►

***

Hazamegy Mózsi bá' s kérdi:
- Mózsika, jött-e az újság?
- Igen, édesapám!
- Na, hozd'sza ide!
Leül a tornáclépcsőre, maga elé teszi az újságot, s nem látja. Tapogatja a lajbi zsebit, keresi a szemüveget de az nincs ott. Odaszól a gyermeknek:
- ... ►►►

***

Pista bá' megdengeti az asszonyt, Mári bemegy a rendőrségre feljelenti, kicsit később kijő a rendőr:
- Pista bácsi, nem tudja, hogy magának nem szabad bíráskodni, csak nekünk, a hatóságnak?
Pista bá' megvakarja a fejét:
- No ... ►►►

***

A székely meglátta a sárkányrepülőt, béfutott a házba, elékapta a puskát s odalőtt. Kérdi az asszon:
- Mit lőtté'?
- Sast.
- S elkaptad-e?
- Nem, de ... ►►►

***

Pista bá' kirándulni megy Jeruzsálembe. Látja, hogy a siratófalnál imádkoznak, ő is odaáll. Jön egy riporter, s kérdezi tőle:
- Ön honnan jött?
- Gyergyóbó'.
- Miért imádkozik?
- Azé', hogy ... ►►►

***

Pista bá' s az asszony szekérrel mennek hazafelé a mezőről. Nagy vihar kerekedik, lecsap a villám a lovak elé. Azt mondja Pista bá':
- No!
Megint lecsap a villám, a szekér mellé. Megint megszólal az öreg:
- No-no!
Lecsap a villám harmadszorra is, ... ►►►

***

Pista bá' bérúgva szundikál a szekéren hazafelé. Meglátja a milicista, s megállítja:
- Maga olyan részeg, hogy esik le a szekérről! A ló meg megy a feje után!
Pista bá' csak mordul egyet. Mondja neki a milicista:
- Mit szól, ha ... ►►►

***

Pista bá'-ra Pesten reajön a nagydolog. Békucorodik az első bokorba, meglátják a rendőrök. Odamennek és az egyik szigorúan rászól:
- Ha elvégezte, bevisszük!
- ... ►►►

***

Mondja Mári nén' Pista bá'-nak:
- Tudom, hogy má' nem vagyunk fiatalok, de annyi jó s szép üdőt megértünk egymás mellett, Pista! Nem akarnál megölelni, s megcsókolni engemet?
- Idefigyelj, Mári, ... ►►►

***

Pista bá' súlyos beteg. Elmegy a fiával a kocsmába, mondja komáinak:
- Há', má' nem sokáig iszok veletek, minnyá elvisz az AIDS.
A fia csodálkozik, majd hazafelé megkérdezi:
- Dehá' apám, ...►►►

***

Nősülési szándékát közli a székely legény édesapjával:
- Édösapám, megtaláltam életem párját, nősülni szeretnék.
Visszakérdez az öreg,
a 30-as években:
- Falunkbéli-e, vagy más vidéki?
a 70-es években:
- ... ►►►

***

Pista bá'-ra az asszony megharagszik, egy hétig nem lehet a hangját hallani. Pista bá' egy szép nap elkezd keresgélni, kihúz minden fiókot, pakol ki a szekrényekből. Kérdi tőle az asszony:
- Mit keres maga, hallja-e?
- Há' ... ►►►

***

Sírfelirat a székely falu temetőjében:
Itt nyugszik a mi drága jó doktor urunk ... ►►►

***

Beszélget Pista bá' az asszonnyal vasárnap délután, a kapu előtt:
- Te Mári, ha ... ►►►

***

A turista keresi a vonatállomást a székely faluban. Meglátja Pista bá'-t, odamegy és érdeklődik, hogy mennyi idő alatt ér ki a vonathoz. Mondja neki az öreg:
- Há', itt az úton egyenesen 40 perc, ha kerül egyet a mező felé, akko' 25.
- Hogyhogy a kerülőn gyorsabb?
- ... ►►►

***

Mondja Pista bá'-nak a fia:
- Édösapám, eisze valami baja van a tehénnek!
- A' nem lehet, reggel még semmi baja nem vót! Honnét veszed?
- ... ►►►

***

Tanfelügyelő jön a székely falu iskolájába, beül az egyik osztályba.
- Na, gyerekek, most mindenki mondjon egy tőmondatot!
- A kutya harap - mondja Lacika.
- A ló rúg - mondja Mózsika.
- Rózsi néni kurva - mondja Pistike. Kap két hatalmas taslit, s a tanító néni hazakergeti. Délután a tanító néni látja, hogy Pistike ... ►►►

***

Sántikál bé Pista bá' a bodegába. Kérdi tőle Mózsi bá':
- Há' mi van veled, Pista?
- Valami szúrja a lábamot.
- Eisze egy kicsi kő.
Lehúzza Pista bá' a csizmáját, nézegeti, felfordítja, megrázza, de nem kap semmit benne. Azt mondja Mózsi bá':
- ... ►►►

***

Jól hátba vágja Pista bá'-t Mózsi bá' a fejsze fokával. Pista bá' kérdi:
- Komám, ezt direkt csináltad, vagy viccbő'?
- Direkt, komám!
- Gondotam es, me' ... ►►►

***

Mondja Pista bá'-nak az orvos:
- Pista bácsi, maga erős szervezetének köszönheti, hogy meggyógyult.
- Jó, hogy mondja a doktor úr, ... ►►►

***

Rázza hajnalban a székely asszony az urát:
- Kelj fe', Pista, me' beszélsz álmodban.
- Mi ... ►►►

***

Számtantanárnak tanul a székely legény. Hazajött vakációra, s reggelire édesanyja megfőzött három tojást. A legény dicsekszik tudományával:
- Édesapám, mit szól, hány tojás van itt?
- Három, fiam.
- Nem igaz, mert öt.
- Há' a' hogy lehet, fiam?
- Úgy édesapám, hogy ahol három van, ott kettő is van, és három meg kettő az öt.
- Jól van, fiam, akkó ... ►►►

***

Pista bá'-nak mondja egy úr a vonaton:
- Húzza fel az ablakot, mert odakinn hideg van.
Pista bá' felhúzza, s megkérdi:
- Immá' ... ►►►

***

Kérdik a legények a kocsmában Pista bá'-tól:
- Pista bácsi! Osztán tud-e még?
- Há' má' ... ►►► 

***

Pista bá' mellett falábú ember ül a vonaton. Kérdezi Pista bá':
- Bükkfa?
- Nem a'.
- Cserefa?
- Nem.
- Gyertyán?
- Abbiza.
- A' ... ►►►

***

Pista bá' kaszál a kertben, kiabálva fut az unokája:
- Nagytata! Felment a medve a pajta tetejire!
Mondja az öreg:
- Menj, hozzad a létrát, a kötőrúdat, a puskát, s ereszd el a kutyát.
- Dehá' minek ke' ennyi minden?
- ... ►►►

***

Pista bá'-nak 100 liter tejet ad a tehene, csodájára jár a világ. Kimegy hozzá az újságíró érdeklődni:
- Pista bácsi! Hogy lehetséges, hogy a maga tehene ennyi sok tejet ad?
- Minden a kedvességen múlik, fiam!
- Hogy érti?
- Minden reggel ... ►►►

***

Eregeti bé sorba a szájvánba a pakulár a juhokot. Végigsimít egyenként a hátukon, s mondja:
- Ej, ha ... ►►►

***

Megy Pista bá' a szekérrel, egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:
- Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makarónigyár?
- Nem tudom, fiam.
A kocsi elindul, Pista bá' utána kiált:
- Nem a laskagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- ... ►►►

***

Pista bá' és a fia fát vágnak. A gyermek elvéti, s levágja az apja lábát. Azt mondja Pista bá':
- Fiam, ... ►►►

***

Pista bá' és a fia mennek a szekéren, megszólal a gyermek:
- A hátsó kerék ki akar esni, édösapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
- Nem akar kiesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyermek:
- Ki akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll Pista bá' és mondja:
- Dehogy akar kiesni!
A gyermek még kétszer eljátssza ugyanezt, Pista bá' kifakad:
- Mondom, hogy ... ►►►

***

Mózsi bá' s Pista bá' kaszálnak. Mózsi bá' beléhúzza a kaszát egy darázsfészekbe, majd eszeveszetten elkezd szökni és csapdosni. Kérdi Pista bá':
- Mi lett, Mózsi?
- Csíp!
Pista bá' leteszi a kaszát, leül egy nagy kőre, reagyújt, szippant kettőt, s azt mondja:
- Mutasd ... ►►►

***

Pistát behívják katonának, bevonulása előtti hajnalban hazakíséri Márit a bálból. Összeölelkeznek, s azt mondja Pista:
- Hosszú üdőre elmegyek, szeretném, ha mondanál nekem valami biztatót, Mári!
- Nincs ... ►►►

***

Elgázolja a kakast az autós a kis székely faluban. Kiszáll, megfogja a lábainál fogva és beviszi az első kapun. Mári nén' gyomlál a kertben, a kapunyitás zajára megfordul. Mondja neki a sofőr:
- Jó napot! Elütöttem a kakasát, nagyon sajnálom! Hogyan pótolhatnám a veszteséget?
- Reggel ... ►►►

***

Pista bá' vonaton utazik. Jő a kalauz, megcsípi a jegyeket, majd reaszól Pista bá'-ra:
- A folyosóról hozza bé az átalvetőt s tegye fel a csomagtartóba.
- Én osztán biztoson nem!
- Csinálja, amit mondok!
- Én má' asztot egyáltalán nem!
- Ne mérgesítsen fel ember! Hívom a főnököt, s megbünteti.
- Felőlem hívhatja, akkó se teszem a kezem rea!
A kalauz elfut, s kicsi idő múlva jő vissza a konduktorral, aki ötven lejre bünteti Pista bá'-t. Az öreg odaadja pénzt s visszaül. A kalauz béhozza az átalvetőt, feldobja a csomagtartóba s elmennek. Az utastársak egyből reatámadnak az öregre:
- Eisze maguk lopják a pénzt, hogy így gazolja? Ugyanbiza mé' nem tette fel az átavetőt?
- Me' ... ►►►

***

Mózsi bá'-nak s Pista bá'-nak mondják a rokonok Kanadában, hogy olcsó a libamájpástétom. Bémennek a bótba, hogy vegyenek, de nem tudják, hogy kérjék. Mózsi bá' leguggol a bót közepén, elkezd csapdosni a karjaival, s gágog szorgalmasan. Odajő a boltos, s kérdi magyarul:
- Mit akar itt jóember
Kikel Mózsi bá magából:
- Nem szégyellik magukot, ... ►►►

***

Pista bá' meglátogatja egyetemista fiát. Szombat hajnalra érkezik meg a bentlakás elé, csenget a kaputelefonon, majd amikor egy álmos hang beleszól, kérdi:
- Itt lakik Sándor János?
- Itt. ... ►►►

***

A székely asszony átküldi a leányát a paphoz egy fazék fuszulykalevessel, hogy imádkozzon, legyen eső, mert szárad ki a vetemény. A pap belénézett a fazékba, s azt mondta:
- Eridj haza, s mondd meg anyádnak, hogy ... ►►►

***

A zetelaki gát mellett kiabál egy ember:
- Segítsenek! Az asszon beléesett a vízbe. Nem tudok úszni, aki kimenti, annak adok 1000 lejt!
Egy horgász gyorsan beugrik a vízbe, lebukik, nagy nehezen a partra húzza. A férfi ránéz a kimentettet személyre, s azt mondja:
- Ez nem az asszon, ez anyósom!
Mondja a horgász szomorúan:
- ... ►►►

***

Mózsi bá'-nak lekoppan a szeme mise közben. A pap észreveszi és odasúgja a ministránsnak:
- Menj, költsd fel Mózsi bácsit!
- Költse ... ►►►

***

Pista bá' elmenyen az orvoshoz, mert fáj a feje. A doktor megvizsgálja, jobbról es, balról es, megütögeti, megszuszogtassa, s a fejét csóválva mondja:
− Nem tetszenek a leletei, hallja-e. Mit szokott maga reggelizni?
− Én-e? Kicsi kolbászt, kicsi sajtot, tíz tojásbó' rántottát, s szalonnát. Előtte két pohár szilvapálinkát.
− És mit szokott ebédelni?
− Megeszem a reggelről maradott kolbászt, szalonnát, utána fuszulykalevest, ekkora csülökkel, né, s osztán lenyomtatom tőtött káposztáva'. Előtte két pohár szilvapálinkát, utána egy félliter veresbort.
− Vacsorára?
− Megeszem a délről maradt fuszulykalevest, a csülköt, utána szalonnát, kolbászt, hagymát, s túrót. Előtte két pohár szilvapálinkát, utána fél liter veresbort.
− Jaj Pista bácsi, ez egyáltalán nem egészséges! S hogy áll a koleszterinje?
− Az-e? ... ►►►

***

Haldoklik Pista bá', ezért jegyzőt hívat, hogy diktálja le végrendeletét. Szétosztja fiai között vagyonát, de a végén eszibe jut az egyházközség, illene gondolni arra es. Azt mondja:
- Jegyző úr, írja oda a végire, hogy azt a tinót, ami tavaszon, a szántás előtt hat héttel elveszött ... ►►►

***

Ötvenéves házassági évfordulót ünnepelnek a székely családban. Kérdezik az unokák az ünneplő házaspártól:
- Melyik volt legszebb időszak az együtt töltött évek alatt?
Azt mondja Pista bá':
- A ... ►►►

***

Pista bá' keresgél a konyhaszekrény fiókjában. Kérdi tőle az asszon:
- Mit keresel Pista?
- Semmit.
- A' ... ►►►

***

Jő haza Mári nén' a bótbó' s mondja:
- Hallod-e, Pista, megdrágult az ital. Mi lesz most?
- Há' ... ►►►

***

Pista bá' s Mózsi bá' Párizsban bemennek egy vendéglőbe. Tanakodnak, hogy hogyan álljanak szóba a pincérrel. Azt mondja Mózsi bá':
- Ne se törődj, én elmondom, hogy mit akarunk enni.
Jön a pincér, mondja neki Mózsi bá':
- Kéne nekünk lö pacalleves.
A pincér bólint, elmegy, kihoz két pacallevest. Mondja ismét neki Mózsi bá':
- Ennénk lö másodikot es, lö flekkent.
A pincér ismét bólint, kihozza a flekkent. Ebéd végén mondja Mózsi bá':
- Lö fizetnénk.
A pincér kihozza a számlát. Mondja Pista bá':
- Te komám, nem es tuttam, hogy te ilyen jól tudsz franciául.
Mózsi bá' büszkén kihúzza magát. Megszólal a pincér:
- ... ►►►

***

Kérdi Pista bá'-t az unokája:
- Papó! Maga látott-e repülőt Csicsóba?
- Mi az hogy láttam, fiam, még ... ►►►

***

Pista bá' kijő a kocsmából, eloldozza a lovát, s nekirugaszkodik, hogy üljön fel a hátára, de visszaesik. Fohászkodik:
- Uram, segíts!
Ismét nekifutamodik, de megint visszaesik. Újra fohászkodik:
- Uram, segíts!
Nekiszalad, dobbant egyet, felszökik a ló hátára, s ugyanazzal a lendülettel a túlsó felin le is esik. Azt mondja:
- ... ►►►

***

Pista bá' bémegy a polgármesteri hivatalba Oroszhegyben, s mondja a polgármesternek:
- Változtassuk meg a falu nevit polgármester úr!
- Há' mé', Pista bácsi?
- Ha ... ►►►

***

Beszélget az amerikai, a japán és a székely. Mondja az amerikai:
- Olyan fejlettek vagyunk, hogy a 100 emeletes felhőkarcoló utolsó 10 emelete még nincs kész, de indul a lift és mire felér, kész az épület.
Mondja a japán:
- Olyan gyorsak vagyunk, hogyha egy 10 km-es alagutat építünk, még nincs kész az utolsó 2 km, de indul a forgalom, s mire odaér, befejezzük.
Mondja a székely:
- Mű regge' hatko' nekifogunk ... ►►►

***

Lekiabál a gyermek a pincébe:
- Édösapám, leveheti a hüvelykujját a vízvezetékrő'!
- Mé' fiam? Itt a szerelő?
- A’neeem! ... ►►►

***

Nősül a székely legény, a lakodalmon az örömanya köszönti az ifjú párt:
- Úgy süssön reátok a boldogság napja, mint ahogy reám és apátokra sütött, annyi éven keresztül.
Megszólal az öreg:
- No, édös gyermekeim ... ►►►

***

Kőhalomba felül Pista bá' a vonatra, bé egy fülkébe, amelyik teli fiatallal. Mondja nekik:
- Barótra megyek, ha el találnék alunni, Ágostonfalán kőtsetek fe'.
- Ne búsuljon öreg, fe'kőtsük.
Az öreg elszunnyad. A fiatalok kártyáznak, söröznek s há' ecce' csak írja, hogy Augustin. Hamar kőtik az öreget, az szökik, de a vonat má' elindult.
- Most mi'csináljak?
- Itt mingyá' a kanyarba' lassít, szökjön le, s ha fődet ér fusson ahogy tud, osztán álljon meg.
A kanyarban kiszökik Pista bá', s há' öt perc múlva esmen ott van a kupé előtt. A fiatalok nem hisznek a szemüknek, kérdik, hogy mi lett?
- Ahogy beszéltük, futtam a vonat mellett, s mikor ... ►►►

***

Kérdi Pista bá' a leányától:
- Hol a villa?
- A gereblye mellett!
- S há' a gereblye?
- A villa mellett!
- A villa s a gereblye ho' van?
- Há' ... ►►►

***

Mózsika áll szünetben az ablak előtt s látja, hogy valami pilinkézik. Meg is kérdi:
- Mi hull, tanító néni?
- Hó Mózsika.
- ... ►►►

***

Hajnalba' átkiált az egyik pakulár a másiknak:
- Hééé teee!
- Az éjjel jártak-e nálad a farkasok?
- Jártak.
- Juhot vittek-é?
- Há' ... ►►►

***

A székelyt megvizsgálja az orvos, majd négyszemközt így szól a kint várakozó feleséghez:
- Férje csak akkor gyógyulhat meg, ha leszokik a dohányzásról.
- Le fog szokni, doktor úr!
- De ahhoz rettentő erős akarat kell.
- Ne féljen, doktor úr ... ►►►

***

Rossz életű házaspár elmegy karácsonykor a templomba. A mise végén megszólítja őket a pap:
- Jó lenne, ha nem csak évente egyszer találkoznának Istennel!
- A tízparancsolatot bétarcsuk, plébános úr!
- Én nem így hallottam...
- Pedig igen! Én ... ►►►

***

Pista bá' részegen hazaér, az ajtó zárva. Elkezd énekelni:
- Nyisd ki babám az ajtót...
Semmi reakció bentről. Elkezd egy másikat:
- Szép virágot szép asszonnak...
Kinyílik az ajtó:
- Na, hol a ... ►►►

***

Elmegy Pista bá' felesége az orvoshoz:
- Doktor úr, az uram egész éjje' egyfolytába' beszél álmába'! Mit csináljak?
- Há' eisze ... ►►►

***

A székely bemegy a kocsmába, s rendel tíz felest szilvapálinkából. Lerakatja a pultra sorba, kiönti az elsőt és az utolsót, majd megissza egyiket a másik után. Kérdezi tőle a kocsmáros:
- Mé' öntötte ki azt a két pohár pálinkát?
- Azé', me' ... ►►►

***

Kérdi az egyik disznópásztor a másiktól:
- Mit csinálná' komám, ha király lennél?
- Mit-e? A ... ►►►

***

Isznak a székelyek Pesten a kocsmában. Bejönnek valami vagányok, s belékötnek a legényekbe:
- Mit kerestek itt? Megverünk!
- Tűk münköt, vagy münk tűtököt?
Összenéznek a vagányok:
- Te, ... ►►►

***

Nagypatak tetejin kijő Pista bá' a házból pirkadatkor, széjjelnéz, majd átakiált Mózsi bá'-nak a szomszédba:
- Há' e' ... ►►►

***

Pista bá' s Mózsi bá' beszélgetnek:
- Lusták ezök a mai fiatalok! Én annak idejibe 15 kilométerre es e'mentem gyalog a bálba!
- Hazafelé es gyalog menté'?
- Nem! ... ►►►

***

Kérdi a székely gyermek az anyjától:
- Édösanyám, édösapám rokonunk-e?
- Mé' fiam?
- ... ►►►

***

Mózsi bá' üldögél a kapu előtt, jő Pista bá' és egy tehenet vezet. Kérdezi Mózsi bá':
- Hova viszed a tehenet, Pista?
- A doktorhoz.
- Mé'? Beteg?
- Nem.
- Nem ad elég tejet?
- Húsz litert naponta.
- Nem ellik?
- Dehogynem.
- Dehá' akko' mé viszed a doktorhoz?
- Me' ... ►►►

***

Kérdi a székely asszony az urától:
- Beszéltél a doktor úrral anyám bajáról, Pista?
- Igen, Régina. Mondtam, hogy ... ►►►

***

Három koma kimegy a vasútállomásra, s mivel a vonat indulásáig még van háromnegyed óra, beülnek a restibe. Kérnek egy-egy decit, majd még egy kört, egyszercsak az órájára pillant egyikük, s elkiáltja magát:
- Indul a vonat!
Egymás hegyén-hátán szaladnak ki a restiből, hát a vonat már elindult. Inuk szakadtából futnak a szerelvény után, ketten közülük utol is érik, s felkapaszkodnak. A harmadik megáll, majd elkezd kacagni. Kérdi tőle a bakter:
- Mit kacag jóember, há éppen most késte le a vonatot!
- Azt, hogy ... ►►►

***

Fut a gyermek az apjához az erdőbe:
- Édösapám, jöjjön gyorsan, me' átajött Mózsi bá' a szomszédbó', s édösanyámma' béfeküdtek a paplany alá!
- Nagy marha ez a ... ►►►

***

A Ceausescu üdőbe egy székely ember arra tanította papagáját, hogy mondogassa: Ceausescunak kötelet! A szekusok megtudták, hívatták az embert a milíciára, s mondták, hogy vigye a papagájt es. Minnyá tudta a székely ember hogy baj van. A papnak es eppe olyan papagája vót, s kicserélte azzal. Kérdi a szekus:
- Igaz-e, hogy maga ilyen csúfságra tanítja papagáját?
- Ó, hogy vóna igaz!
- Na, mondja csak a papagájának szépen, hogy Ceausescunak kötelet!
A székely ember mondja, de a papagáj nagyokot pislogva hallgat.
- Mondja csak hangosabban!
Kijábálva mondja a székely, de a papagáj meg se mukkan. Immá' béhíttak mindenkit, s biztatták, hogy kórusba' mondják, háha a papagáj elszólja magát. Mondta es a kórus rendesen:
- Ceausescunak kötelet!
Há' egysze' megszólal a papagáj:
- ... ►►►

***

Nagyváradról telefonálnak a rokonok Szeredába:
- Halló! Halló, szerussz János, te ezek aszmongyák a tévében, hogy nálatoknitt minusz 35 fok van.
- Szerussz! Dehogy van annyi, éppeg az elébb neztem meg a hőmérőt, pon'fix minusz 20.
- Mondom, hogy most mondta bé a fehérnép, hogy ... ►►►

***

Mózsi bá' elmegy az orvoshoz s kérdi:
- Doktor úr, ihatok-e pálinkát?
- Nem Mózsi bácsi, há' nem megtiltottam két évvel ezelőtt?
- S azóta az ... ►►►

***

A halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont:
- Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták e'vették a tehenyünköt?
- Veled vótam.
- Velem vótál-e, miko' e'vittek münköt a Duna Deltába?
- Veled vótam.
- Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es?
- Akkor es veled vótam.
- S most es itt vagy-e velem halálos ágyomná'?
- Most es itt vagyok.
- Véri, te ... ►►►

***

Két koma beszélget:
- Mit szólt az asszon, amiko' hazaérté' hajnalba?
- Semmit. S azt a két ... ►►►

***

Harcol a kínai és a székely hadsereg. A két hadvezér egyeztetik a csata szabályait. Kérdi a kínai:
- Hányan vagytok a seregben?
- Vagyunk vagy háromszázan. Mé', tű hányan vattok?
- Mi százmillióan vagyunk, s otthon még van utánpótlásunk.
Hátrakiált a székely vezér az alvezérnek:
- János komám, erőst nagy baj van.
- Há' mi a baj?
- Hova ... ►►►

***

A székely bácsi teheneit őrzi egy forrás mellett, az út szélén. Jön egy autó, kiszállnak belőle négyen és indulnak a forrás felé. Odaszól az öreg:
- Nem jó a víz, ne igyanak belőle!
Visszakérdez románul az egyik:
- Mit mondott?
Válaszol az öreg románul:
- Lassan ... ►►►

***

Pista bá' reggel béfut a kocsmába, s kérdi a pultost:
- Te Jóska, vótam-e itt tegnap?
- Vót!
- Ittam-e vagy 100 lejre?
- Ivott.
- No hála a Jóistennek, má' azt hittem ... ►►►

***

Pista bá' reggel bé akar menni a komájához, s nem tud, mert egy nagy kutya nekiront a kapunak. Meghőköl Pista bá', mert a múltkor még ilyen nem vót. A tornácon szivarazik s nézi a cirkuszt Mózsi bá' s a fia. Kiszól Mózsi bá':
- Jere bé, komám!
Megtódja Mózsika es:
- Jöjjön, jöjjön, keresztapám!
- Jójó, de a kutya nem harap?
Vigyorog Mózsi bá':
- Na ... ►►►

***

Pista bá' biciklivel méri az utat hazafelé. Megállítja a rendőr:
- Ivott?
- Igen.
- Mit ivott?
- Egy liter pálinkát.
A rendőr odatartja a szondát:
- Na, fújjon belé!
- Mi van, eisze... ►►►

***

Kérdi a bíró a törvényszéken Pista bá'-t s Mózsi bá'-t:
- Maguk mit műveltek?
- A korcsoma pincéjiből elvittünk két kossó pálinkát.
- S mit csináltak vele?
- Há' az egyiket megittuk, a másikot eladtuk.
- S a pénzzel mit csináltak?
- A pénzzel-e? Azt ... ►►►

***

Pista bá' nincs jól, elmegy az orvoshoz. Az megvizsgálja s kérdi az öregtől:
- Szivarazik-e Pista bácsi?
- Há eisze... ►►►

***

Kérdezik Pista bá'-tól:
- Vót-e má' magának komoly állása?
- Vót! Két esztendeig sírásó vótam.
- Az magának komoly munka?
- A'. Nem vót ... ►►►

***

Négyen dülöngélnek összekapaszkodva, énekelve az úton. Megállnak egy ház előtt, tanakodnak, majd elkezdik dengetni a kaput. Nyílik az ablak, álmosan kiszól az asszony:
- Ki az?
- Maga-e Kovács Boldizsárné?
- Én. Mé'?
- Jöjjön, válassza ki közülünk az urát, me' ... ►►►

***

A székely minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot mondta, amikor a felesége, akit bántott, hogy nem vele foglalkozik az ura, mondta:
- Mé' nem foglal vaecce engemet is az imáiba?
- Eppen az elébb mondtam, hogy ... ►►►

***

A halál kopogtat az ajtón, kijő a székely. Mondja a halál:
- Az életedért jöttem!
A székely hátraszól:
- Gyere... ►►►

***

Beidézik a törvényszékre a székelyt, mondja neki a bíró:
- Lemarházta a szomszédját, ezért ötszáz lejre büntetem. Belenyugszik az ítéletbe?
- Bíró úr, tekintettel arra, hogy ... >>>

***

Panaszkodik Pista bá':
- Plébános úr, bajba vagyunk az asszonna'.
- Mi a baj?
- Há' az, hogy az asszon ... >>>

***

Pista bá' hazatántorog, s az ajtó bé van zárva. Kopogtat, denget, s egyszercsak kinyílik az ajtó, s ott áll az asszon vasvillaszemekkel s palacsintasütővel a kezibe. Pista bá' meghőköl egy kicsit, s mondja:
- Menj feküdj vissza Erzsi nyugodtan, mett ... >>>

***

Záróra után Mózsi bá' s Pista bá' kitántorognak a kocsmából. Pista bá' abba' a helybe megtérgyel s elkezd mászni négykézláb. Mózsi bá' egy rövid futamodás után nekitántorodik a kerítésnek s lécről-lécre fogódzkodva lépeget. Eccer elkezd kacagni s mondja:
- Mi van, Pista komám, annyit ittá', hogy négykézláb mászol?
- Hadd e' Mózsi, me megnezlek én tégödöt ... >>>

***

Két koma a temetőn át megy a mezőre. Amikor a sírok közé érnek, mondja az egyik:
- Hallja-e komám, mondanék valamit magának.
- No, mit?
- Hát azt, hogy az idő telik, kied meghal, ide eltemetik. Sírjára kinő a fű, a tehén megeszi, osztán kiereszt egy nagy lepényt. Én, miko' erre járok, mondom: - Hej, kied de megváltozott!
Nem mond a koma semmit, kimennek a mezőre, s dolguk végeztével jőnek hazafelé. Amikor visszaérnek a temetőbe, megszólal a koma:
- Hallja-e komám, mit es mondok én magának?
- No, mit?
- Hát azt, hogy ... >>>

***

A csángó Pesten járt a komájánál. Mikor ment vóna haza, kérdi a határőr:
- Nem visz haza semmit Magyarországról?
- Há' minek? Itt es, s otthon es mindent pénzvel lehet csak venni.
- Ó hát vigyen valamit! Bár emléknek.
- No jó. Tuggyaje mit?! Megfogom ezt a ... >>>

***

Vacsorázik a székely család, s mondja a gyermek az anyjának:
- Édösanyám, nem elég savanyó ez a káposzta!
- Dehá' fiam, ez mákoslaska.
- ... >>>

***

Mózsi bá' s Pista bá' jőnek ki az elvonókúráról. Találkoznak egy régi ivócimborával, akinek két feles köményes van a kezibe. Örömibe, hogy látja a komákat egyik üveget odakínálja. Ezek összenéznek:
- Mi'csináljunk Pista, megigyuk?
- Mit beszélsz, Mózsi, 'sze most engedtek ki.
- Mondok valamit, Pista! A hátam megi dugom az éveget, s ha eltalálod, hogy melyikbe' van, akko' megisszuk. Ha nem, akko' ütöm oda a nagy kőhöz, s meg van oldva.
Ezt Pista bá' is jónak látja. Mózsi bá' hátra teszi a kezit az üveggel s kérdi:
- ... >>>

***

Mondja a székely a komájának:
- Az éjjel anyósodda' álmodtam.
- S mit mondott?
- Semmit.
- Akko' ... >>>

***

Mózsi bá elmegy a lóval a vásárba. Jő a kupec s kérdi:
- Jól húz-e?
- Cseppet se...
- Az ekét se?
- Asse...
- Hátasnak jó?
- Annak se...
- S há' akko' mé' hozta a vásárba?
- Azé', hogy ... >>>

***

Julcsa néni cibálja a pap miseruhájának ujját:
- Plébános úr, gyónni szeretnék...
- Na jöjjön!
- Plébános úr, én 1942-ben egysze' megcsaltam vót az uramot.
- Dehá' Juliska néni, ezt 70 esztendeje minden héten háromszor meggyónja!
- Fiam, olyan ... >>>

***

Látja a turista, hogy az útelágazásnál tábla jobbra is és balra is Szeredát jelzi. Áll tanácstalanul, fejét vakarja, majd megkérdezi a közelben kapáló embert:
- Adjon Isten! Itt most mindegy-e, hogy én merre megyek?
Az öreg rátámaszkodik a kapára:
- ... >>>

***

Pista bá' ül a székely gőzösön, mellette egy fiatal pár. Mondja a leány a legénynek:
- Fáj a homlokam!
- Gyere, pusziljam meg. Még mindig fáj?
- Má' nem.
Kicsi idő múlva megint mondja a leány:
- Úgy fáj a nyakam!
- Gyere, pusziljam meg. Fáj még?
- Má' nem fáj.
Újra mondja a leány:
- Fáj a mellem!
- Gyere, pusziljam meg. Most is fáj?
- Má' nem.
Hallgatja az öreg, osztán egyszercsak megkérdezi a legénytől:
- Fiam, ... >>>

***

Kimegy a festőművész az esztenára, s kérdi a pakulártól:
- Megengedi, hogy lefessem a juhait?
- Azt má' ... >>>

***

Az I. világháborúban kisiklatták egy magyar hadtestet szállító vonatot. A roncsok alatt egy darabig csend van, aztán kikiált az egyik székely katona:
- Hallod-e János, ... >>>

***

Látja a székely, hogy a komája egy mogyorófabottal piszkálja a bokrok tövét a Küküllő mellett felfelé. Kérdi tőle:
- Mi'csinász komám?
- Há' itt né, keresöm az asszont. Esszevesztünk ma, s aszmonta a vízbe öli magát.
- Dehá' mé' fe'felé keresöd, a víz lefelé sodorja.
- Azé' komám, me' ... >>>

***

A székelyt beidézik verekedésért a bíróság elé. A bíró felszólítja, hogy mondja el az esetet. A székely irtózatos nagy feneket kerítve kezdi mondókáját. A bíró rászól:
- Csak röviden. A lényeget mondja!
- Úgy es mon'hatom: ... >>>

***

Torkaszakadtából kiabálja a gyermek:
- Édösapám, édösapám!
- No!
- Jöjjön gyorsan! A szomszéd... >>>

***

A székely megveri veszekedős anyósát. Az anyós feljelenti, s a bíró kihirdeti a szentenciát: százhúsz lej a büntetés. Csóválja a fejét a székely:
- Mé' pont százhúsz lej a büntetés, bíró úr?
- Száz lej a büntetés, fiam!
- S a többi?
- ... >>>

***

A hatvanas években a székely egy marék aprópénzt zörget a markában a piacon és kiabál:
- Megveszem Ceausescut kilóra!
Jönnek a szekusok, karon fogják az öreget s elindulnak a milíciára. A felesége ijedten fut utánuk:
- Mit akarnak tőle, hova viszik?
- Hát nem hallja, hogy miket kiabál? Hogy megveszi Ceausescut?
- Ó, haggyanak békit, ha ... >>>

***

A székely elhatározza, hogy levágja a tinót. Mondja a fiának:
- Gyere fiam, fogd meg a szarvát!
A legény lefogja, a székely odavág a fésze fokával, de a tinó nem csendesedik. Megin' odavág egyet. Erre megszólal a legény:
- Édösapám, ha még egysze' ... >>>

***

Leszállnak a székelyek Madridban a vonatról. Odajön egy helybéli s köszön:
- Ola!
Kérdi az egyik székely:
- Komám, hallád-e e' mit mondott?
A másik szembeáll a spanyollal:
- Idefigyelj, kicsikomám, nekünk ne ... >>>

***

Elmegy a székely menyecske az orvoshoz:
- Doktor úr, két éves házasok vagyunk, má' mindent megpróbáltunk az uramma', de nem sikerül áldott állapotba kerülnöm.
- Jó, megpróbálunk segíteni. Vetkőzzék le, lelkem!
- Jaj doktor úr, nem lesz ez jó! Tetszik tudni ... >>>

***

Mondja mérgesen az orvos Pista bá'-nak:
- Minden pohár pálinka, amit megiszik, Pista bácsi, egy héttel megrövidíti az életét!
- A' nem lehet, doktor úr, akkó ... >>>

***

Az oltár előtt állott az ifjú pár, Hogy örök hűséget fogadjon egymásnak. Jóska feszes fehér harisnyában, Mári fekete-piros csíkos szőttesben, ahogy szokásban volt Csíkban. Az esketés megkezdése előtt a pap meg akarta áldani a gyűrűket. Mondja a legénynek:
- Add ide a gyűrűket, Jóska.
A legény előzőleg, attól való félelmében, nehogy a gyűrűk elvesszenek, ráhúzta azokat harisnyája szíjára. Széles mozdulattal kezdte leoldani a derekáról a harisnya szíját, hogy lehúzza a gyűrűket. Ezt látva, Mári megiramodott kifelé a templomból. Alig tudták elfogni a templom előtt a rokonok. Mári anyja kétségbe esve támadt lányára:
- Mit csinálsz te szerencsétlen? Hová akarsz futni, te?
- Nem látta, édesanyám, hogy Jóska megoldotta a harisnyája szíját?
- Hát aztán?
- Ismerem én a keze járását, jól tudom mi következik akkor, ha megoldja a harisnya szíját. Nem várhattam, hogy... >>>

***

Az öreg székely helyett tölti ki az ívet a hivatalnok. Kérdezi:
– Román nyelvismeret: folyékonyan, közepesen, gyengén. Melyik rubrikába írjam?
– Há' izé..., olyan... >>>

***

A pesti turista életében először járt Székelyföldön. A Hargitán kirándulva találkozott a juhásszal. Egyből eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai meséltek s amit egyszer meg is kóstolt, de mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem finoman rákérdezett a juhászra:
- Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A juhász rásandított, hallgatott egy darabig, majd azt mondja:
- Há' má' hogyne... >>>

***

A kommunista rendszerben a brassói újságíró interjút készít az öreg favágóval Zalánban:
- Maga ezelőtt a grófnak dolgozott, hány gagyája volt akkor?
- Nyóc.
- Miből voltak?
- Gyócsbó'.
- És ma hány gagyája van?
- Kettő.
- Miből vannak?
- ... >>>

***

A tihanyi és a székely azon vitatkoznak, hogy hol a leghosszabb a visszhang. Mondja a tihanyi:
- Nálunk elkiáltod magad, hogy egy, huszonháromszor ismétlődik meg.
Mondja a székely:
- Assemmi! Egyet kiáltasz a Hargitán, hogy ALKOHOL... >>>

***

A székely Pesten kérdi az építkezésen:
- Magok itt a városba' hogy hívják ezt a szerszámot!?
- Talicskának hívjuk!
- No lássa-e? Mű székelyek ... >>>

***

Máréfalván, a kommunista rendszerben, a lakodalomban húzzák a zenészek:
- Hál' Istennek megfordult a világ, ződ ablakba' piros, fehér virág...
Nagy lobbal bészalad az egyik sógor, s kiáltja:
- Jőnek milicisták! Kavarjatok belé ... >>>

***

Hajnalban dengetik az öreg székely ablakát. Kiszól álmosan:
- Ki a'?
- Én vagyok, a szomszédbó' Gergő! Van-e itthon tintája?
- Nincsen fiam.
Visszaszenderedik. Húsz perc múlva megin' dengetik az ablakot.
- Ki a'?
- ... >>>

***

Meghal a székely, a temetésen a pap szívhez szóló prédikációt mond. Kihangsúlyozza, hogy az elhunyt milyen remek férj és apa volt. Az özvegy szipogva odaszól nagyobbik fiának:
- Menj, fiam, nezzé' belé a koporsóba, mű eisze... >>>

***

Mondja az újdonsült férj a menyecskének:
- Ha meglátod, hogy jövök bé a szekérrel a kapun s csámpáson áll a kalapom, egybő' menjé' bé a tisztaszobába, me' dógom van veled.
Válaszol a menyecske:
- Mondanék én valamit magának. Ha maga jő bé a kapun, s lássa, hogy itt állok a tornáncon csípőre tett kézze', ne aggya magának az a magosságos Úristen, hogy... >>>

***

Mondja a székely a trianoni diktátumot követően:
- Komám, én értöm, hogy elvesztöttük a háborút, de akkó' mé' csatolták hezzánk... >>>

***

Új szomszédja van a székelynek. Este - fél szemmel a szomszédot lesve - kiment a kertbe, ásott egy gödröt, és beletett egy bödönt. Másnap reggel jöttek a rendőrök:
- Mit rejteget maga, fegyvert, tiltott könyveket?
Feltúrtak mindent, végül a kertben megtalálták a bödönt. Nagy diadallal kiásták, s hát nincs benne semmi.
- Mit járatja velünk a bolondját?
- Nem én hívtam magokot.
- Miért ásta el ezt az üres bödönt?
- Csak azér', hogy... >>>

***

Kaszál a székely és a fia a tűző nyári napon. Sóhajtozik a gyermek:
- Ej, édösapám, de jó a fehérnépeknek. Míg mű itt a nagy dög melegben kaszálunk, addig ők a jó hűvösön kötögetnek, főzögetnek...
- Nem baj, fiam, eljő a tél, osztán ... >>>

***

Egyenjogúsági konferenciát szerveznek a nők. Az a tervük, hogy férjeiket házimunkára szoktatják, s majd egy év múlva elmesélik tapasztalataikat. A másik évben mondja az angol:
- Hazamentem és mondtam Johnnak: mától te mosogatsz. Első nap nem láttam semmit, második nap nem láttam semmit, hát egyszer, hazaérve, látom, hogy John mosogat.
Következik a német:
- Kijelentettem: Claus, te főzöl! Első nap nem láttam semmit, második nap nem láttam semmit, s hát harmadik nap főz a férjem.
Feláll a székely menyecske:
- Mondtam Jancsinak: holnaptól te takarítasz. Első nap nem láttam semmit... >>>

***

A székely hazajő Pestről, a fia várja szekérrel az állomáson. Elindulnak hazafelé, s kérdi az öreg:
- Valami különös történt-e itthon, fiam?
- Semmi különös...
Mennek-mendegélnek hazafelé, egyszer csak azt mondja a gyermek:
- Megdöglött a Bodri.
- Megdöglött? Há' hogy?
- ... >>>

***

A székely a vonaton az ülés mellé teszi a zsákját. Jön egy legény, s kérdezi az öreget:
- Ráülhetek?
- Rea, de vigyázzon a tojásokra!
- Tojások vannak benne?
- Nem. >>>

***

Látja a székely, hogy a komájának bé van kötözve a feje.
Kérdi tőle:
- Ki vágott így fejbe, Mózsi?
- Az asszon.
- Mári? Én úgy tuttam, hogy bément a városba, látogatóba.
- ... >>>

***

Kérdezik a székelyt a vásárban:
- Mennyiért adja a bárányt?
- Négyszáz lejér'.
- Jajj, az igen drága, a szomszéd faluban csak háromszáz lej!
- Akko' vegyen ott!
- Vennék, de ott már nincs.
- Akko' várjon, hogy ... >>>

***

A székely ámítja komáit a kocsmában:
- Egysze' e'kerütem vót Afrikába. Ahogy mendegétem a Szaharába, egysze'csak jött az oroszlán.
- S há' micsinátá'? - kérdi az egyik koma.
- Futtam, s fe'másztam az első fenyőfára!
- Dehá' Jóska, a Szaharába nincs es fenyőfa.
- Há' idefigyejj, amiko' ... >>>

***

Pista bá' és a fia medvére vadásznak. Estefelé meglőnek egyet, felteszik a szekérre, és elindulnak hazafelé. A kocsmánál azt mondja az öreg:
- Bémegyek ide, hogy igyak egy pohár pálinkát, a medve s a két szemed! A pohár pálinkából lesz kettő, sőt három is. Amikor kijön, látja, hogy ott áll a fia a szekér s a lovak előtt, de nincs meg medve.
- Hol a medve, fiam?
- Melyik medve, édösapám? Felmérgelődik az öreg:
- Na ide figyelj, hajnalba' kimentünk vadászni! Így vót fiam?
- Így vót, édösapám.
- Egész nap kergettük, osztán nagy későre meglőttünk egy medvét! Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- Feltettük a szekérre, s elindultunk hazafelé! Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- Megálltunk itt a kocsma előtt! Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- Mondtam, hogy a medve, s a két szemed! Így vót-e fiam?
- Így vót, édösapám.
- No, akkó' hol van a medve, fiam?
- ... >>>

***


Két koma beszélget a kocsmában:
- Komám, osztán tegnap este mindent kitálaltam, jó' megmondtam az asszonnak!
- S há' mit értél el?
- Az ... >>>

***

Két székely elindult hajnalban kaszálni. Mondja az egyik hat órakor:
- Hallod-e, te?
Válaszol a másik negyed tízkor:
- Hallom.
Mondja az első fél egykor:
- Észe eső lesz!
Kérdi a másik délután ötkor:
- Honné' veszed?
Mondja az első este kilenckor:
- ... >>>

***

Megharagszik a suszter az inasára, s hezzavágja a kaptafát. Az inas lekapja a fejét, erre pont nyílik az ajtó, s lépik bé a suszter felesége. Homlokon találja a kaptafa. Azt mondja a suszter:
- ... >>>

***

Három asszony utazik a székely gőzösön, mennek az udvarhelyi piacra. Beszélgetnek:
- Magokná' milyen a termés?
Az egyik asszony összeteszi a két kezét, úgy mutatja:
- Ekkora pityókák teremtek. Hát magokná'?
A másik kinyújtva lóbálja a karját:
- Nálunk ekkora uborkák nőttek.
A harmadik, kicsit süket, megszólal:
- ... >>>

***

Nagyon beteg az öreg székely. Hazasiet a városból leánya, s kérdezi a betegágy mellett:
- Maga erőst beteg, édösapám! Orvos látta-e?
- Nem ke', leányom, ... >>>

***

A turistacsoport a Hargitán meglát egy tehéncsordát. Az egyik turista megszólítja a pásztort:
- Tessék mondani, jól esznek a tehenek?
- A szürkék igen...
- És a tarkák?
- Azok es.
- Tejet adnak-e?
- A szürkék igen...
- És a tarkák?
- Azok es.
- És borjaznak-e?
- A szürkék igen...
- És a tarkák?
- Azok es.
- De hát miért tesz mindig különbséget a szürke és a tarka tehenek között?
- ... >>>

***

Két koma megy fát vágni. Kérdi az egyik:
- Látod-e, komám azt a nagy fát?
- Látom há'!
- Tavaly tavassza' két perc alatt fe'másztam a tetejibe'.
- Komám, ilyenököt ne monggyá'! Tanú vót-e?
- Há' má' hogyne! ... >>>

***

Kimegy a székely hajnalban az erdőbe, és favágás közben kapja a hírt sógorától, hogy meghalt az anyósa. Nem szól egy szót se, köp egyet a tenyerébe és még nagyobb erővel vágja a fát. Mondja neki a sógor:
- No, hallod-e, János, meghótt a mama, gyere haza.
- Várjál sógor... >>>

***

Felszáll a turista a székely gőzösre, s benyit a tömött fülkébe:
- Jó napot!
- Jó napot!
- Hely van?
- Van.
- Hol?
- ... >>>

***

Temetik a székely feleségét, vigasztalják a rokonok, barátok:
- Osztán egy másik asszon után ke' nezni, fiatal vagy még...
- Én többet nem nősülök!
- Mé'?
- Me'... >>>

***

Gombászik a székely a komaasszonyával. Hazafelé menet a komaasszony nem állja meg szó nélkül:
- Erőst féltem az erdőben, hogy lenyom!
- Dehá' vizes a fű.
- Eisze... >>>

***

Pista bá' leesett a szénásszekérről, s erőst megütte magát. Szólítja az asszont:
- Mári te!
- Mi van?
- Hallám... >>>

***

A székely vendéglőben ebédel. Miután jóllakik, kérdezi a pincért:
- Tessék mondani, itt kinek ke' fizetni?
- Nekem.
- No, há' ez ... >>>

***

Áll a székely hajadonfőtt a kapu előtt. Jő a komája:
- Mi'csinálsz komám? Há' a sapkád hol van?
- Esszevesztem az elébb az asszonnyal, s most kéne egy... >>>

***

Megy az öregasszony vasárnap reggel a misére. Az egyik kanyarban látja, hogy be van borulva a sáncba az úthenger. Megcsóválja a fejét:
- Me' ... >>>

***

Pista bá' bélődörög a rendelőbe, kezibe egy üveg pálinkáva'. Mondja a doktornak:
-Baj van, doktor úr!
- Mi a panasza?
- Baj van!
- Na jól van, vetkőzzön le.
- Le-e?
- Le.
- No jó!
Nekifog, de az üvegtől nem megy. Teszi-veszi egyik keziből a másikba, aztán kérdi:
- Doktor úr, szokott-e maga inni?
- Nem szoktam, Pista bácsi.
- Akko' jó! ... >>>

***

Béront a szobába egy porszívót áruló ügynök, s szó nélkül kiönt egy zsák szemetet a tisztaszoba közepére. Az öreg csak nézi, meg se tud szólalni.
Azt mondja az ügynök:
- Ne aggódjon uram, amit ez a porszívó nem szív fel, azt én mind megeszem!
Erre az öreg elindul kifelé.
Kérdi az ügynök:
- Hova megy?
- Hozok magának egy ... >>>

***

Elgázol az autós egy kakast a kis székely faluban. A sofőr lefékez, kiszáll, két lábánál fogva beviszi a legközelebbi kapun. Kérdi a gazdaasszonytól:
- A maguké ez a kakas?
- Nem a miénk, lelkem! A miénk ... >>>

***

Szidja a székely asszony a leányát:
- Miko' Mózsi megcsókolt, mé' nem rikótottá'?
- Me... >>>

***

Az öreg székely részegen beléesik a kútba. Kifut a család, leengedik a kötelet s kezdik felhúzni. Mikor elébukkan a feje a kútkávájánál, elkezd istenesen kacagni. Mondja neki az asszony:
- Embör! Mit kacagsz? Eppen, hogy csak meg tudtuk menteni az életödöt!
- Én azon, hogyha... >>>

***

A székely sóhajtozva olvassa az újságot. Kérdi a felesége:
- Mit sóhajtozik?
- Kár, hogy nem muzulmánnak születtem! Három feleségük es lehet!
- Mennyen má kied, hiszen... >>>

***

Verekednek a kocsma előtt, az egyik nagy, tabajdok legény hatalmasakat sóz a másikra. Odamegy a pap, hogy csillapítsa le őket:
- Ne üsd fiam, hisz a felebarátod! 
- ... >>>

***

A székely bácsi beléül a termálvizes medencébe. Kérdi a mellette fürdőzőt:
- Jó-e ez a víz reumára?
- Há' má' hogyne vóna jó. Én es... >>>