2018. március 8., csütörtök

Mészely József: Ragyogjatok, hogy ragyoghassunk!

Az ember nem válik egyik pillanatról a másikra nővé vagy férfivá. Csak rendre, fokozatosan, az igazi énünkre való rátalálás izgalmában, a felfedezés kalandjában, parányi lépésekkel, szívdobbanásról-szívdobbanásra...


március 8, nőnapi köszöntő, Mészely József, nemzetközi nőnap, hóvirág

Talán azok a pillanatok segítenek nővé vagy férfivá érni, amikor kérdéseinkre keresni kezdjük a válaszokat.

2018. február 7., szerda

Kádár Sára Hajnalka: Farsangoltunk

Nagyobb testvéreimmel és az utcabeli barátokkal farsangjárásra indultunk az utcánkban, amely hosszan kacskaringózott a Főúttól az erdő felé. Jelmezeink a Piroska és a farkas téma köré alakítottuk, szöveget is komponáltunk hozzá.


farsang, magyarság, farsangi népszokások, Székelyföld, elbeszélés, kultúra

Én Piroskaként kis piros pettyes fejkendőbe, nagyanyám hárászkendőjébe burkolóztam karomon egy vesszőkosárral, amelynek rejtett célja volt az adományok begyűjtése volt.

2018. január 22., hétfő

194 éve született a Himnusz

1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban  a kézirat tanúsága szerint  e napon fejezte be a Hymnus megírását.


Kölcsey Ferenc, Himnusz, magyar himnusz, Hymnus, Erkel Ferenc, magyar kultúra napja,
Részlet a kéziratból — Fotó: Országos Széchényi Könyvtár
A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 januárjában írta meg hazafias költészetének legnagyobb remekét, a Hymnust.

2018. január 20., szombat

Kányádi Sándor: Téli szonett

Kányádi Sándor, Téli szonett, vers, vers-szombat, hideg, fagy, tél
Megszagol, táncol, két lábra áll,
dörzsölődik, megnyalogat,
mint valami kölyök-halál,
a felborzolt bundájú fagy.

2018. január 12., péntek

75 évvel ezelőtt kezdődött a doni katasztrófa

1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, melynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg.


Don-kanyar, doni katasztrófa, második világháború, 2. magyar hadsereg, Vörös Hadsereg, Szovjetunió, Jány Gusztáv
A 2. magyar hadsereg gyalogos alakulata a Don-kanyarban — Fotó: MTI/Reprodukció
Ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb veresége: idegen földön, idegen érdekekért magyar katonaság a keresztes háborúk óta nem harcolt ilyen messze a hazától.

2018. január 7., vasárnap

254 éve csapott le a Habsburg-vihar Madéfalvára

1764. január 7. a székelyek mészárlásának napjaként vonult be a történelembe, amikor Habsburg-udvar elleni lázadás miatt a császári katonaság több mint kétszáz székelyt, köztük nőket és gyerekeket ölt meg Madéfalván.


Madéfalva, madéfalvi veszedelem, évforduló, Székelyföld, magyarság, történelem, székely vértanúk, határőrség, Mária Terézia, siculicidium, Köllő Miklós
Madéfalván 1905 október 8-án állították fel a siculicidium turulmadaras emlékművét — Köllő Miklós szobrászművész alkota
A vérfürdő madéfalvi veszedelem (vagy vérengzés) néven vonult be a történelembe. Ezt a címet — Madéfalvi veszedelem — adta Nyirő József is a történtekről írt, 1939-ben kiadott regényének.

2018. január 6., szombat

Horváth István: Tornyot raktam

erdélyi költészet, Horváth István, irodalom, kultúra, költészet, Tornyot raktam, vers,
     
       Künn a jégfogú tél-sárkány havat prüszkölt, zúzmarát szórt.
       Bömbölve járt a bükkerdőn; a házak közt vadul táncolt.
       Benn duruzsolt a kemence. Halk beszéd közt orsó pergett.
       Apó a pucikpadon ült, száraz törökbúzát fejtett.